ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

      วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

       จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

       หลังจากหน่วยงานราชการได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลายเรื่อง และอย่างลงเชื่อโลกโซเชียว ขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐ หรือมีขอสงสัยให้สอบถามได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

       สำหรับเรื่องแรกนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เนื่องจากได้เกิดโรคปลอดอักเสบไวรัสโคโรนา ซึ่งในขณะนี้จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ระดมความคิดเห็น เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วน

       ส่วนเรื่องต่อมาเป็นสถานการณ์น้ำของจังหวัดชลบุรี ยังมีน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอถึงเดือนกรกฎาคม แต่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ขอให้ใช้อย่างประหยัด ร่วมไปถึงเกษตรกรควรรีกเรียงปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับจังหวัดใกล้เคียงได้ผันน้ำมาบางส่วนแล้ว  

       ส่วนเรื่องฝุ่นละออง จังหวัดชลบุรี คุมเข้มฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นพิษ PM2.5 โดยร่วมกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตั้งด่านตรวจควันดำรถบรรทุก เพื่อวัดค่าควันดำที่เกินมาตราฐาน ที่เป็นต้นเหตุหลักก่อให้เกิดมลพิษ พร้อมกับแจ้งให้นายอำเภอทุกอำเภอ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน ให้เลิกเผาทุกชนิดอย่างเคร่งครัดทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง รวมทั้งการเผาขยะ และกิ่งไม้ตามบ้านเรือนอีกด้วย

      จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้พูดถึงเรื่องอุบัติภัยเหตุทางถนน เนื่องจากจังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทำงาน และท่องเที่ยว มีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ขอความร่วมมือผู้ใช้ใช้ถนนเคารพกฎหมายจราจรอย่างเคร่งคัด และจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งคัด

       นอกจากนี้ในที่ประชุมได้แจ้งรายชื่อผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มที่ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดชลบุรี นายปรีชา เข้ยทองศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต12 ย้ายมาดำรงแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี และนายพรรพต เชื้อเพชร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ย้ายมาดำรงแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ชยายพันธ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,709