สวนนงนุชสร้างความอุ่นใจนักท่องเที่ยว วางมาตรการ สวนสวย ปลอดโรค

สวนนงนุชสร้างความอุ่นใจนักท่องเที่ยว วางมาตรการ สวนสวย ปลอดโรค

       จากกรณีที่ เชื้อไวรัสโคโรนา เกิดระบาดภายในประเทศจีน และมีบางส่วนและจังหวัดในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อ แต่ในจังหวัดชลบุรี ยังไม่มีพบว่ามีคนหรือนักท่องเที่ยวมีการติดเชื้อแต่อย่างใด โดยสถานประกอบการหลายแห่งได้มีมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ล่าสุดทาง สวนนงนุชพัทยา ได้ดำเนินมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรค เพื่อสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ชาวต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

      เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และนายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยว พร้อมตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวทุกคนบริเวณชานชลาทางเข้าสวนนงนุชพัทยา โดยใช้เครื่องยิงเทอโมมิเตอร์ในการวัดไข้ลูกค้าก่อนเข้าไปภายในสวนนงนุชพัทยา พร้อมจุดบริการเจลล้างมือก่อนเข้าสวนนงนุช

      นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าในเขตอำเภอสัตหีบ และในจังหวัดชลบุรี ไม่มีการพบเชื้อโคโรน่าไวรัส และผู้ป่วย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สาธารณสุขจังหวัด และอำเภอสัตหีบ ได้มีมาตรการควบคุมป้องกันโรคโดยสถานประกอบการนักท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอสัตหีบ เช่นสวนนงนุช จะมีจุดคัดกรองนักท่องเที่ยว มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือร่วมถึงการแจกหน้ากากอนามัยตลอดจนติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตัวของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการส่งตัวผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงเกินกำหนดซึ่งเป็นระบบที่ทางสวนนงนุชและทางราชการได้กันเตรียมความพร้อมป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา นี้

       นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช พัทยา กล่าวว่า ในช่วงที่มีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ในประเทศจีน แม้ที่จังหวัดชลบุรีจะไม่มีการพบผู้ป่วยแต่อย่างใด แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจีนที่มาเดินทางมาเที่ยวเมืองพัทยาจำนวนมาก โดยเฉพาะสวนนงนุช แม้อากาศที่สวนนงนุชจะมีการถ่ายเทอากาศ และต้นไม้ในสวนนงนุชก็ช่วยซึมซับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ แต่ในส่วนมาตรการของทางสวนนงนุชพัทยา เราได้สร้างความอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดยจะมีการแจกหน้ากากอนามัยตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งวิธีแนะนำจากพนักงานในการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันเชื้อจากภายนอก พร้อมยังติดตั้งจุดคัดกรองบริเวณชานชลาทางเข้าสวนนงนุชพัทยา โดยใช้เครื่องยิงเทอโมมิเตอร์ในการวัดไข้ลูกค้าก่อนเข้าไปภายในสวนนงนุชพัทยา ทุกคน พร้อมติดตั้งอ่างล้างมือ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือโดยรอบสวนนงนุช รวมถึงห้องอาหารต่างๆ ทุกห้อง ติดตั้งเครื่องกรองอากาศฆ่าเชื้อในห้องอาหาร สำหรับห้องชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย หลังจบการแสดงทุกรอบ เราได้ทำความสะอาดที่นั่งด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกรอบการแสดง รวมถึง ประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติ จากกระทรวงสาธารสุข บนจอ LED ทั่วบริเวณ และติดตั้งป้ายตามจุดต่างๆ ภายในสวนนงนุชพัทยาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 94,432