พัฒนาชุมชน มอบใบประกาศการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562

พัฒนาชุมชน มอบใบประกาศการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562

      วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายชุมชน และชุมชน ตามโครงการมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

        นายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายชุมชน และชุมชน สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้มาตรฐานการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 ประเภท คือ ประเภทผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และชุมชน

        สำหรับจังหวัดชลบุรี มีผู้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จำนวน 24 หน่วยนับ ผู้สมัครได้พัฒนาตนเองพร้อมส่งเอกสารรายงานผลให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดพิจารณารับรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้กับผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จำนวน 16 หน่วยนับ ดังต่อไปนี้ ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 9 หน่วยนับ ได้แก่ ว่าที่เรือตรีสุวีระ พ่วงอ่อน ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง นางสาวพรทิพย์ แซ่ชื้อ ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี นายดุสิต สืบตระกู ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง นายสมบัติ สถาวร ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง นายอาคม ตันหยงมัดตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง นายอานนท์ ปั่นส่งเสริม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นางโชติมณี ไววรกิจ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ นางพรเพ็ญ ชัยยะ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม และนางกานต์รวี รักษาสุข ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

      ส่วนประเภท กลุ่ม หรือ องค์กรชุมชน จำนวน 3 หน่วยนับ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองหญ้าแห้ง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี และกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านไร่ยายชี หมู่ที่ 3 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม     

     ส่วนประเภทเครือข่ายชุมชน จำนวน 2 หน่วยนับ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง

      ส่วนประเภทชุมชน จำหนวน 2 หน่วยนับ ได้แก่ บ้านไร่ยายชี หมู่ที่ 3 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม และบ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,710