ชลบุรี จัดพิธีมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  

  

  

ชลบุรี จัดพิธีมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

       วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี

       ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและแนวทางการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในปี 2560 ผ่านกลไกการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งได้รับการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังได้ประกาศผู้ผ่านสิทธิตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจังหวัดชลบุรี มีผู้ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 22,234 ราย และจังหวัดชลบุรีได้ส่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2,905 ราย ประกอบด้วย 18 ตำบล 4เทศบาลเมือง 8 เทศบาลตำบล และ 4 องค์การบริหารส่วนตำบล

        สำหรับตำบลที่ผู้มาลงทะเบียนขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีคุณสมบัติมาก 3 อันดับแรกของอำเภอเมืองชลบุรี ได้แก่ ตำบลบ้านสวน 523 ราย ตำบลหนองรี 409 ราย และตำบลเสม็ด 304 ราย

         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดชลบุรี มีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 22,234 ราย แต่ได้รับบัตรในวันนี้ จำนวน 21,984 ราย มีบางคนไม่ได้รับบัตรในวันนี้ จำนวน 250 ราย เนื่องจากบัตรประชาชนไม่สมบูรณ์ เช่น บัตรประชาชนยังไม่มีสมาร์ทการ์ด กลุ่มนี้ที่ยังไม่ไดรับบัตรดังกล่าว ทางอำเภอเร่งรัดติดตามเพื่อให้จัดทำบัตรให้สมบูรณ์ และอยู่ในระหว่างการทำบัตรประชาชน จำนวน 39 ราย สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการให้ความช่วยเหลือสามารถกระทำได้อย่างตรงจุด ตรงตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,707