ชาวพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี ประท้วงสร้างถนนสูง 1 ถึง 2 เมตร หน้าบ้านปิดทางน้ำได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ชาวพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี ประท้วงสร้างถนนสูง 1 ถึง 2 เมตร หน้าบ้านปิดทางน้ำได้รับความเดือดร้อน

 

Visitors: 106,714