หนุ่มเมืองชล ควักเงินส่วนตัวซื้อผ้าปิดจมูกแจกชาวบ้าน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 หนุ่มเมืองชล ควักเงินส่วนตัวซื้อผ้าปิดจมูกแจกชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 

Visitors: 106,708