คนไทยจากเกาหลีใต้ กักตัวตามแผนรับมือโควิด-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563 คนไทยจากเกาหลีใต้ กักตัวตามแผนรับมือโควิด-19 รวม 188 คน ชาย 89 คน หญิง 99 คน ตั้งครรภ์ 3 คน 

 

Visitors: 106,709