องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบหน้ากากอนามัย และถุงมือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 2 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบหน้ากากอนามัย และถุงมือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

Visitors: 64,373