นายกฯเกาะสีชังออกแจกถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงการระบาดของโควิด-19

 

วันที่ 20 เมษายน 2563 ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ออกแจกจ่ายถุงยังชีพ 200 ชุดแก่ผู้สูงอายุบนเกาะสีชัง ในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ แต่เนื่องจากในปีนี้มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุประจำปีไม่ได้ จึงหันมาใช้การแจกจ่ายถุงยังชีพ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการระบาดไปด้วย ในถุงยังชีพจะมีนมสด ยาสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และผ้าปิดปาก รวมถึงเงินช่วยเหลือ 300 บาท ซึ่งจัดหามาโดยเงินช่วยเหลือของภาคเอกชน

 

 

 

Visitors: 64,376