องค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุที่รื้อถอนโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์

Visitors: 110,670