สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบของโควิด19

สถานธนานุบาลทั่วไทย พร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ย บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบของโควิด19

      ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีราชา นางสาววรางคณา วัฒนากุล ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า จากที่ได้มีนโยบายจากกรมส่งเสริมการปกครอง เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยสถานธนานุบาลทั่วประเทศประกาศลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้มาใช้บริการ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทใช้บริการเดือน มกราคม. - กุมภาพันธ์ 2564 ไม่คิดดอกเบี้ย และหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

       เงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากโดยทางสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองศรีราชา มีเงินทุนสำรองอยู่กว่า 50ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าจะเพียงพอสามารถรองรับความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน โดยที่ผ่านมาทองคำรูปพรรณยังเป็นของมีค่าที่ประชาชนนำมาใช้บริการเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้สามารถเข้าใช้บริการได้ที่สถานธนานุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 251 แห่งทั่วประเทศ

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,705