ชลบุรี พร้อมรับวัคซีนโควิดเข็มแรก จาก 4,700 โต๊ส

ชลบุรี พร้อมรับวัคซีนโควิดเข็มแรก จาก 4,700 โต๊ส

            วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6, นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6, นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารของจังหวัดชลบุรี ร่วมกันให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด่านหน้า ในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้รับวัคซีนในล๊อตแรก  Sinovac จำนวน  4,700 โด๊ส ซึ่งจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน  ถือเป็นการซ้อมระบบให้พร้อมสำหรับฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนต่อไป

  

          ทั้งนี้ นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนดังกล่าว ผ่านมติของคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เนื่องจากจังหวัดชลบุรี รับภาระในการดูแลผู้ป่วยจาก state Quarantine มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา จึงจัดสรรวัคซีนสำหรับฉีดให้กับบุคลากรสาธารณสุขและโรงพยาบาลทุกอำเภอ จำนวน 2,350 คน เพื่อให้เป็นการเริ่มทดสอบระบบการฉีดและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังการได้รับวัคซีน วันนี้จึงมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่โรงพยาบาลชลบุรี ซึ่ง1คนต้องฉีดครบ 2 เข็ม ห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์ โดยจังหวัดชลบุรีมีการกระจายวัคซีนไปยังอำเภอต่างๆ และช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงเมษายน จะมาอีกประมาณ 5 หมื่นโด๊ส จะเริ่มกระจายไปเจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่สาธารณสุขที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น เจ้าหน้าที่ประจำด่านต่างๆ หลังจากนั้นเดือนพฤษภาคมจะมาเป็นแสนโด๊ส ต่อเดือน จะกระจายเพื่อฉีดให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อไป

  

          สำหรับการฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความรุนแรงของโรค ประชาชนทุกคนยังต้องคงมาตรการ New normal เมื่อฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โรคโควิดก็จะลดลง เศรษฐกิจของประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ ขอให้ทุกคนมั่นใจ ขอยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัยสูง ยังไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง อาจพบได้ เจ็บบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดตามกล้ามเนื้อ เป็นต้น ส่วนอาการแพ้ที่ควรสังเกต คือ ผื่นแดง คันตามตัว หายใจไม่สะดวก คลื่นไส้อาเจียน แน่นหน้าอก แจ้งทีมแพทย์ทันที  ซึ่งการฉีดวัคซีนต้องสังเกตอาการเหล่านี้ภายใน 15 นาที หากพบอาการไม่พึงประสงค์ จะมีทีมแพทย์ ดูแลและส่งต่อการรักษาตามมาตรฐานสากล

  

         นายแพทย์สาธารณสขุ กล่าวต่อไปอีกว่า ประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนในระยะต่อไป เตรียมความพร้อม รอการแจ้งให้ลงทะเบียนกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ยังไม่มีการจองวัคซีนแต่อย่างใด โหลด แอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เตรียมไว้ ซึ่งจะช่วยในการให้คำแนะนำและติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เป็นบัดดี้กับท่านที่ฉีดวัคซีน คอยติดตามอาการหลังได้รับวัคซีน 1วัน7 วัน และ30วัน และติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข อย่าหลงเชื่อข่าวลือหรือข่าวปลอมทางโซเชียลมีเดีย และขอให้ท่านยังคงมาตรการ อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่  สแกนไทยชนะ อยู่ตลอดเวลา หากมีปัญหาสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038 -119-777 หรือติดตามทางเพจเฟสบุ๊ค ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

       สำหรับแผนการจัดสรรวัคซีนโคโรนา 2019 จำนวน 4,700 โด๊ส ประกอบด้วย รพ.ชลบุรี จำนวน1,100 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 550 ส่วน รพ.บางละมุง จำนวน 1,100 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 550 ส่วนรพ.วัดญาณ จำนวน1,100 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 550 รพ.แหลมฉบังจำนวน700 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 350 รพ.สัตหีบ กม.10 จำนวน 500 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 250 รพ.พนัสนิคม จำนวน250 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน125รพ.บ้านบึงจำนวน250 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 125 รพ.พานทองจำนวน200 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน100 รพ.หนองใหญ่จำนวน150 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 75รพ.บ่อทองจำนวน150 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน75 รพ.เกาะจันทร์จำนวน100 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 50 และรพ.เกาะสีชัง จำนวน 100 โด๊ส เป็นบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 50

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,713