ชลบุรี จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  

ชลบุรี จัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่1หลัง  ณ วัดชัยมงคล พระอาราหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

  

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ทั่วประเทศ และกรรมการกำกับห้องสอบ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 102 แห่ง รวม 28,224 รูป ตามที่ สำนักงานแม่กองบาลี สนามหลวง ได้ประกาศเรื่อง การสอบบาลีสนามหลวง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1 - 2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3, 4, 5 ในวันที่ 8 - 9 - 10  มีนาคม 2564 ในสนามสอบ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ

  

       สำหรับจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาสีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง 500 รูป ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี โดยจังหวัชลบุรีกำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พร้อมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564

            สำหรับการสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 63,303