เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามโครงการ บําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

       นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในโครงการ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมถึง มอบรถจักรยาน กาชาดแก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอศราชา จังหวัดชลบุรี ในโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่อำเภอศรีราชา โดยได้มอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนในพื้นที่ 6 ตำบลจำนวน 60 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 ครอบครัว จำนวน 180 ถุง มอบถุงยังชีพให้กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จำนวน 20 ถุง และมอบรถจักรยาน ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหุบบอน จำนวน 8 คัน และนักเรียนโรงเรียนพันเสด็จนอกจำนวน 7 คันโดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งมอบให้ครอบครัวในพื้นที่ปกครองของตนเองต่อไป

 


 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 64,375