ปปส.ภ.2 ผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและยึดทรัพย์คดียาเสพติด

  

ปปส.ภ.2 ผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและยึดทรัพย์คดียาเสพติด

       วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุรัตน์ มังคุด อธิบดีอัยการภาค 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและยึดทรัพย์คดียาเสพติด ณ โรงแรมเดอะไซมีส โฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุรี

       สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค2 จัดการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนขยายผลและยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด ระหว่างวันที่ 23 -25 มีนาคม 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด และการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดียาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ เจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ปปส.ภ.2

  

       นายสุรัตน์ มังคุด อธิบดีอัยการภาค2 กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมา ยังดำเนินการได้มากเฉพาะที่เป็นยาเสพติดของกลาง แต่การทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ รวมถึงการทำลายฐานทางการเงินของกลุ่มนายทุนยังทำได้น้อย ซึ่งเป็นเหตุสำคัญให้นักค้าจำนวนมากยังคงมีพฤติการณ์ต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด โดยมุ่งเน้นทำลายโครงสร้างการค้าที่เป็นเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ โดยใช้ฐานความผิดสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ การสืบสวนทางการเงิน การทำลายวงจรทางการเงิน การใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สินให้มากขึ้นเพื่อทำลายวงจรการผลิตและค้ายาเสพติดต่อไป

       อย่างไรก็ตาม การขยายผลคดียาเสพติดโดยมาตการสมคบหรือสนับสนุนช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ต้องมีองค์ความรู้ด้านการสืบสวนทางการเงิน การสืบสวนโดยใช้เครื่องมือพิเศษ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบสวน เพื่อให้การขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับนายทุนหรือผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 64,375