กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค และจำนวนโคนม

 

  

  

  

  

กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค และจำนวนโคนม

         วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค และจำนวนโคนม 2 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

          ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายในการสำรวจปริมาณน้ำนมโคทั่วประเทศให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของประเทศ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถจำหน่ายผลผลิตน้ำนมโคได้ 

        สำหรับจังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำนมโค และจำนวนโคนม ของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำนมโค และจำนวนโคนม ของเกษตรกร จำนวน 12 ราย ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,464