จังหวัดชลบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า

  

  

  

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

          วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ณ บริเวณหลังอ่างเก็บน้ำโป่งดินดำ หมู่ที่ 12 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

         จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัว ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในเขตป่า เขตเมือง และพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

         นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากสถิติการเกิดไฟป่าของจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมา พบว่า ในช่วง เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะเกิดสถานการณ์ไฟป่าค่อนข้างมาก ได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า รวมทั้งก่อให้เกิดฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา เกิดเหตุ ไฟป่าหลายครั้ง จนทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน

          สำหรับสาเหตุการเกิดไฟป่า ส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบเผา เพื่อหาของป่า หรือล่าสัตว์ จึงขอให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2 (ศรีราชา) และหน่วยงานในสังกัด ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ช่วยกันสอดส่อง ลาดตระเวน เพื่อป้องปรามผู้มีพฤติกรรมลักลอบเผาป่า โดยสามารถบูรณาการ การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อให้การป้องปราม ควบคุม การกระทำผิด ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,464