จาร์ฮีสนา คว้ามงกุฏนางสาวไทยชลบุรี ประจำปี 2567 ไปครอง

  

  

"จาร์ฮีสนา" คว้ามงกุฏนางสาวไทยชลบุรี ประจำปี 2567 ไปครอง 

        สิ้นสุดการรอคอย เวทีประกวดนางสาวไทยจังหวัด 2567 ยิ่งใหญ่อลังการ "จาร์ฮีสนา วรพัฒนกิจ" คว้าตำแหน่งนางสาวไทยจังหวัดชลบุรีไปครองสิ้นสุดการรอคอย เวทีประกวดนางสาวไทยจังหวัด 2567 ยิ่งใหญ่อลังการ  "จาร์ฮีสนา วรพัฒนกิจ" คว้าตำแหน่งนางสาวไทยจังหวัดชลบุรีไปครอง

        ค่ำวานนี้ (3 ก.พ.) ที่ ชั้น 4 Central Sriracha Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กองประกวดนางสาวไทยจังหวัดชลบุรี นำโดย ผศ.ดร.กานต์สินี มิลินจรูญพงษ์ ผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดนางสาวไทยชลบุรี ในฐานะประธานกองประกวดฯ พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และทีมงานผู้จัดงาน ได้จัดให้มีการประกวด นางสาวไทยจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ในรอบชิงชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การประกวดนางสาวไทยชลบุรี ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางสาวประภัสรา ศรีทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ฯลฯ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน โดยมีคณะกองประกวดนางสาวไทยชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง แขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  

       การจัดการประกวดนางสาวไทยจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เพื่อหาตัวแทนผู้เข้าประกวดดำรงตำแหน่งบทบาททูตวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดัน Soft Power จังหวัดชลบุรี สะท้อนผ่านรูปแบบทูตวัฒนธรรม ผ่านงานเทศกาลประจำปีต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี 

       ทั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดย ดร.ฉวีวรรณ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดการประกวดนางสาวไทยจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 จำนวน 200,000 บาท โดยมอบผ่านทาง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อมอบต่อให้กับ ผศ.ดร.กานต์สินี มิลินจรูญพงษ์  ผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดนางสาวไทยชลบุรี ในฐานะ ประธานกองประกวดฯ

        สำหรับภายในงาน สาวงามผู้เข้าประกวดได้สวมใส่ชุดผ้าไทย เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคม และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีอาชีพ มีรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

         โดยผลการตัดสิน นางสาวไทยจังหวัดชลบุรีปรากฏว่า นางสาว จาร์ฮัสนา วรพัฒนกิจ คว้ามงกุฏนางสาวไทยชลบุรี ประจำปี 2567 ไปครอง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส. พิมพกานต์ ไชยทิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.ส. สิรินทรา สุดสงวน น.ส.ณัฏฐ์พิชา เทียนทอง น.ส.นิชาภา รัศมี น.ส.ชาริสา ทรัพย์แสงเพิ่ม รางวัลขวัญใจมหาชน น.ส.นิชาภา รัศมี รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน น.ส.นนทรมย์ ศรีอเนกราชา

        และ รางวัลนางงามสุขภาพดี คือ น.ส.สิรินทรา สุดสงวน รางวัลขวัญใจโรงแรม center point prime pattaya ประกอบด้วย น.ส.นิชาภา รัศมี น.ส.สิรินทรา สุดสงวน น.ส.อาทิตยา เพิ่มผล รางวัล best in swimsuit ได้แก่ น.ส.ชนิกานต์ สังวาล์พานิช Cp choice น.ส.อนัตตา ดูเบ รางวัล Best Performance น.ส.อนัตตา ดูเบ รางวัล ชุดราตรียอดเยียม ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาทิตยา เพิ่มผล รางวัล นางงามมิตรภาพ น.ส.ชาลิสา ฤกษ์สุข

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,461