ชมรมหมอพื้นบ้านฯชลบุรี มอบตู้เย็นสนับสนุนงานกาชาด

ชมรมหมอพื้นบ้านฯชลบุรี มอบตู้เย็นสนับสนุนงานกาชาด

         วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ที่สำนักงานกาชาดจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายกองตรีธงขัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอนุวัตน์ ทับคง ประธานชมรมพร้อมกรรมการ ได้มอบตู้เย็น จำนวน 2 ตู้ สนับสนุนร้านกาชาด โดยมีนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับแทน

        นายกองตรีธงขัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 92 ระหว่างวันที่ 11 – 19 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้ เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสร้างความสุขให้กับประชาชนและเพื่อจัดหารายได้ไปทำนุบำรุงและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้เหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรีได้มีรายได้ไปช่วยเหลือสังคมใน จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

          ในการนี้ ชมรมหมอพื้นบ้านฯและอนุภาคลินิคการแพทย์แผนไทย ได้มอบตู้เย็น จำนวน 2 ตู้ สนับสนุนร้านกาชาด และได้ร่วมออกร้านเปิดบริการประชาชนในเรื่องสมุนไพรไทย ประชาชนท่านใดสนใจเรื่องสมุนไพรไทย มาที่บูธของชมรมหมอพื้นบ้านฯและอนุภาคลินิคการแพทย์แผนไทย ซึ่งตั้งหน้าเวทีใหญ่

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 191,527