ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1

  

  

  

ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1

           เมื่อเร็วนี้ (25 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนวางมาตรการเตรียม พร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2567 โดยมุ่งเน้นการปลูกจิต สำนึกในการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย และกำหนดให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์เป็นวาระสำคัญของจังหวัดชลบุรีในปี 2567 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

             โดยการประชุมในครั้งนี้ มีสาระสำคัญคือช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรีจำนวนมาก ทางจังหวัดจึงขอให้หน่วยงานร่วมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ซึ่งรณรงค์เข้มข้นระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567  และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/อุบัติภัยทางน้ำช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. 2567

            ส่วนมาตรการและข้อเสนอแนะการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี2567 ประกอบด้วย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง มีการจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจวัดแอลกอฮอลล์ครบทุกอำเภอ และบังคับใช้กฎหมายจับกุมลงโทษผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกำหนด, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เมาแล้วขับ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยหลักในการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิต ปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒน ธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายหมายอย่าง     เคร่งครัด โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมหมวกนิรภัย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 191,535