ชลบุรี จัดการประชุมคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ

  

  

ชลบุรี จัดการประชุมคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ระดับจังหวัดประจำปี 2567

         วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ระดับจังหวัดประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

         ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกมิติ จำนวน 10 ชุมชน จากทั่วประเทศ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้ให้การสนับสนุน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เกิดการพัฒนาต่อยอด ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

       ในการนี้ จังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด ประจำปี2567 ขึ้น เพื่อคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี2567 จำนวน 1 ชุมชน เพื่อส่งเข้าคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

        สำหรับการคัดเลือกในระดับประเทศนั้น เป็นการคัดเลือกระดับจังหวัดจำนวน 76 ชุมชน ให้เหลือ 20 ชุมชน และคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมิน จาก 20 ชุมชน ให้เลือก 10 ชุมชน เพื่อเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2567 ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,452