ชลบุรี จัดงาน “OTOP Chonburi Fair 2024”

  

  

  

ชลบุรี จัดงาน “OTOP Chonburi Fair 2024”

         วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน“OTOP Chonburi Fair 2024” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้

         ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี จัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน “OTOP Chonburi Fair 2024” ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการแข่งขันธุรกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในจังหวัดชลบุรีและต่างจังหวัด

          สำหรับงาน “OTOP Chonburi Fair 2024” มีผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพ ระดับ 3-5 ดาวจำนวนมากกว่า 318 ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายมีความหลากหลายครอบคลุม5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1)ประเภทอาหารและอาหารชวนชิม 2)ประเภทเครื่องดื่ม 3) ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย 4) ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก และ 5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสวยงาม โดดเด่น เป็นที่นิยมของผู้บริโภคอาทิ อาหารทะเลเมืองชล ทองม้วนสายชล ตะวันออกหมูหยอง ไก่ย่างส้มตำเขาสวนกวางน้ำฝรั่งหนองข้างคอก มะม่วงน้ำปลาหวานต้นหอม ชาอู่หลงเชียงราย ผ้าไทยจากเมืองเหนือ จักสานพนัสนิคม สมุนไพรไทยนานาชนิด และผลิตภัณฑ์จากโคก หนอง นา เป็นต้น นับว่าเป็นงานที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,450