ชลบุรี จัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ประจำปี2567

ชลบุรี จัดพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

         วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี พระธรรมวชิราลังการ (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้ถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 ระดับ ชั้นประโยค 1 - 2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3, 4, ในสนามสอบ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ

  

  

  

         สำหรับจังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางธนวัน อุ่นเพชรวรากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง โดยมีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง 350 รูป ซึ่งการสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,451