ชลบุรี รับไม้ต่อ ราชบุรี เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40

 

  

  

“ชลบุรี” รับไม้ต่อ “ราชบุรี” เจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ฉลามเยาวชลเกมส์” ในปี 68

          วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำคณะผู้บริหารในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีรับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ฉลามเยาวชลเกมส์” ณ สนามดราก้อน โซลาร์ พาร์ค สเตเดียม จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวลลิตา สิงห์โตทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดชลบุรี นางดารัตน์ สุรักขกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจัง หวัดชลบุรี นายอภิชาติ จันทร์หอม ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ชลบุรี นางสาวนิภาพร รัตนปริยานุช หัวหน้าฝ่ายการกีฬา อบจ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี รับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ฉลามเยาวชลเกมส์” ในปี 68 ต่อไป

       ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย สติ ปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน

      ดังนี้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2527 เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติให้ขยายไปทั่วประเทศ และเน้นถึงสุขภาพพลานามัย ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นแผนรอง รับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทำให้เกิดนักกีฬาทีมชาติต่อไป

      สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ฉลามเยาวชลเกมส์” สัญลักษณ์นำโชค คือ “น้องน้ำใจ” ภายใต้คำขวัญว่า “เกมส์เยาวชนต้นกล้า สู่การพัฒนากีฬาไทย” (Youth Games for the Future Thai Sport) และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “ข้าวหลามเกมส์” สัญลักษณ์นำโชค คือ “น้องล้นหลาม” ภายใต้คำขวัญว่า “เป็นหนึ่งเดียวกัน สานสัมพันธ์ไมตรี” (Be one , Be friend) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2568 ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความพร้อมในหลายมิติ เช่น สนามการแข่งขัน สนามฝึกซ้อม ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีโรงแรมที่พักกว่า 2,000 แห่ง มากกว่า 100,000 ห้อง แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา แหล่งช้อปปิ้ง พร้อมบริการรองรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างเพียง พอ และการเดินทางที่สะดวกสบาย ทั้งทางรถยนต์ หรือทางอากาศที่ใกล้สนามบินทั้งสองแห่ง คือ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง และระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ด้วยโรงพยาบาลกว่า 30 แห่งทั่วจังหวัดชลบุรี

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,457