ชลบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่

  

ชลบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่

        วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านบึง อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอพนัสนิคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการช่วยเหลือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยนำน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตามมาตรการเน้นหนักในการใช้รถใช้ถนน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2564 ทั้งในด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบน ท้องถนน และลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  

        นอกจากนี้ ได้เน้นย่ำจุดตรวจจุดบริการ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 44,785