ชลประทาน เผยสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดชลบุรี

ชลประทาน เผยสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดชลบุรี

     นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์ปริมาณน้ำทั้ง 13 อ่าง ของจังหวัดชลบุรีขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บจำนวน 115 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่าง ซึ่งมากกว่า ปริมาณน้ำในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 อยู่ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร และในส่วนของอ่างเก็บน้ำบางพระในขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ 52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่าง ในส่วนอ่างเก็บน้ำหนองค้อปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 11 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุอ่าง ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกลงมาส่วนหนึ่ง และมาจากการผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยนุชิต และจากลุ่มน้ำบางปะกง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และในช่วงนี้ได้มีการผันน้ำไปช่วยการประปาบางปะกง และฉะเชิงเทรา วันละ หกหมื่นลูกบาศก์เมตร ซึ่งก็จะไม่ส่งผลกระทบกับปริมาณน้ำของจังหวัดชลบุรีแต่อย่างใด และในส่วนของการผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงและคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตนั้น ได้หยุดการผันน้ำมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วเพราะคุณภาพน้ำไม่อยู่ในเกณฑ์ และถึงหากตอนนี้เรามีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการใช้แล้วทางชลประทานก็ยังมีการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งหากน้ำมีคุณภาพตามเกณฑ์ก็จะทำการสูบผันน้ำมาเก็บกักไว้เพื่อเป็นน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในปีต่อไป  และประจวบกับอีกสองเดือนก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจังหวัดชลบุรีจะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค และการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

  

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 44,781