ชาวเกาะสีชัง จัดพิธีไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ 3 พิธีสุดยิ่งใหญ่ 4 ปี มี 1 ครั้ง

  

  

  

ชาวเกาะสีชัง จัดพิธีไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ 3 พิธีสุดยิ่งใหญ่ 4 ปี มี 1 ครั้ง (วันที่ 29 กุมภาพันธ์)

        วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอเกาะสีชัง ร่วม 3 พิธีสุดยิ่งใหญ่ 4 ปี มีครั้ง ปลุกเสกวัตถุมงคล บูชาทวยเทพ พระธรรมบาล 24 พระองค์ และไหว้เจ้าพ่อเกาะสีชัง

        สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฯ พร้อมด้วย พระอาจารย์จีนธรรมานุกร เย็นเกามหาเถระ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายจีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิทัตตาราม (โผวเต็กหยี่) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี องปลัดวิเชียร เถี่ยนอี้ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาน้อย รองเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอนัมนิกาย จังหวัดกาญจนบุรี หลวงจีนปลัดเย็นจุง เจ้าอาวาสวัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา องปลัดธรรมปัญญาธิวัตร (ธีระยุทธ เถี่ยนคาย)เจ้าอาวาสวัดอุภัยภาติการาม(ซำปอกง) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย และอาจารย์แขก รือเสาะ มันตระสยาม เป็นเจ้าพิธีระบบเหมาซาน

         ส่วนพิธีก่งจู่เทียน คือการสวดมนต์สาธยาย ถวายพุทธบูชาแด่องค์เทพธรรมบาลบนสวรรค์ทั้ง 24 พระองค์นั้น ถือเป็นพิธีชั้นสูง ในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้นเทพธรรมบาลที่ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน นั้นมีถึง 24พระองค์ หรือ 24จู่เทียน พิธีก่งจู่เทียน เปรียบได้กับการบวงสรวงเทพเทวดาของจีนเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวดาฟ้าดิน เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ในพุทธศาสนามหายานจะเป็นการบูชาพระรัตนตรัยและเหล่าเทพธรรมบาล ซึ่งตามวัดจีนและพุทธสถานต่างๆ จะนิยมจัดกันปีละหนึ่งครั้งเพื่อบูชาองค์เทพธรรมบาล-พระโพธิสัตว์-เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ดูแลปกป้องพระพุทธศาสนา

       และในพิธีมีการเริ่มระยะช่วงแรก คือจะมีการสวดพระคาถามหากรุณาธารณีสูตร เพื่ออ้างคุณแห่งพระสูตรและอาราธนาบารมีของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ มาชำระล้างมลฑลในพิธี เพื่อคอยต้อนรับเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายที่จะอัญเชิญมายังมลฑลพิธี โดยมีการสวดสรรเสริญเพื่ออัญเชิญ พระพุทธองค์ คุณแห่งพระรัตนตรัย และองค์เทพธรรมบาลต่างๆทั้ง 24 พระองค์ (บางตำราก็ 20) มารับเครื่องสักการะบูชา ตามด้วยพระคาถาต่าง ๆ และมีการยกและลำเลียงถวายเครื่องสักการะด้วยอาหารต่างๆ ผลไม้ต่างๆไม่ซ้ำกัน 7-9-20-21-24 อย่าง พร้อมทั้ง ดอกไม้  ร่วมด้วยมีการจัดถ้วยข้าว ช้อน ตะเกียบ ถ้วยน้ำชา จัดไว้ 24 ชุด นิยมประดับตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง อาจมีพิธีต่างๆเพิ่มเติมเช่นการอ่านสารรายชื่อฯหรือการโปรย แจกทานให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นสิริมงคล (ของไหว้ในพิธีเช่นลูกอม ถั่วฯลฯ) เทพธรรมบาลต่าง ๆที่ทำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนา ที่มีการบูชาเทพธรรมบาล 24 พระองค์

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,455