ซ้อติ๊ด เปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล

  

  

  

ซ้อติ๊ด เปิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล

       ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ตำบลบางพระ จากพื้นที่ ที่เป็นหลุมขนาดใหญ่โดนขุดหน้าดินไปขายไม่สามารถเพาะปลูกได้ สู่การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรับใช้พลิกฟื้นดินเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างยังยืน

        ที่ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล หมู่8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางเพียงจันทร์ เจียมศิริหรือ ซ้อติ๊ด ผู้ขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล ตำบลบางพระ จากอดีตประกอบอาชีพขุดหน้าดินขาย สู่การเป็นเกษตรอย่างเต็มตัว ได้เปิดเผยว่า เดิมทีพื้นที่แห่งนี้ที่มีขนาด 15 ไร่ ไม่สามารถสร้างประโยชน์อะไรได้เพราะเป็นหลุดขนาดใหญ่ แร่ธาตุหน้าดินไม่มี พื้นที่นี้เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าจากการเอาหน้าดินออกไปเลยมีแนวคิดที่จะทำการเกษตร เพราะเนื่องจากชลบุรีมีที่บ่อดิน บ่อทรายเยอะจึงอยากเอาแนวความคิดของพระองค์ท่านในเรื่องของหญ้าแฝก นำมาใช้ในพื้นที่ของตนเอง ตอนแรกมีการประสบปัญหาของดินคือดินขาดธาตุอาหาร ดินส่วนใหญ่จะเป็นดินกรวดและมีความเป็นกรดมาก เลยนำแนวคิดของพระองค์ท่านในการปลูกหญ้าแฝกนำเอามาปรับโครงสร้างดินจนประสพความสำเร็จสามารถเพาะปลูกพื้นต่าง ๆ ได้ และได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2563 ที่นี้มีแหล่งให้ความรู้ทั้งหมดเก้าฐาน    ประกอบไปด้วย ฐานการปลูกหญ้าแฝก ฐานการห่มดินเลี้ยงดิน ฐานคลองไส้ไก่ ฐานแซนด์วิชปลา ฐานการทำแปลงผักคีโต ฐานการปลูกป่าห้าระดับ ฐานการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีและฐานการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ  การเรียนรู้ที่นี่สามารถนำกลับเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตได้เพราะเป็นการทำแบบง่ายและสามารถนำไปใช้ได้เป็นการเพิ่งพาตนเอง                   

      ในอนาคตอยากให้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล  เป็นต้นแบบในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นต้นแบบในเรื่องของการนำเอามาเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถ พึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืนและ เป็นคลังอาหารของแต่ละคนแต่ละบ้าน หลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 099-153-1166 นางเพียงจันทร์ เจียมศิริ (ซ้อติ๊ด)

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,452