ทหารเรือตั้งโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง รองรับ 726 เตียง

ทหารเรือตั้งโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง รองรับ 726 เตียง

         พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) สั่งการให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ ขึ้น 3 แห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยแบ่งเป็นในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฝ.) เกล็ด​แก้ว จำนวน 320 เตียง รพ.สนามกองทัพเรือ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน 174 เตียง และในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 232 เตียง รวม 726 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยมี สสจ.ชลบุรี กำกับดูแลและควบคุมผู้ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก จะเป็นผู้ประสานพิจารณาใช้ โรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือทั้ง 3 แห่งนี้

          และเมื่อวันที่ 17 เม.ย.64 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฝ.) เกล็ด​แก้ว จำนวน 320 เตียง ได้รองรับผู้ป่วยแล้ว จำนวน 303 เตียง ผู้ป่วยชาย 144 เตียง ผู้ป่วยหญิง 159 เตียง คงเหลือเตียงรองรับผู้ป่วยอีก จำนวน 17 เตียง ที่โรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน 174 เตียง รองรับผู้ป่วยแล้ว จำนวน 64 เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก จำนวน 110 เตียง ส่วนโรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 232 เตียง ยังคงเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย

        สำหรับโรงพยาบาลสนาม ทั้ง 3 แห่ง ของกองทัพเรืออยู่ในความดูแลของ สสจ.ชลบุรี ที่กำกับดูแลควบคุมผู้ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกจะเป็นผู้ประสานและพิจารณาใช้ และในขณะนี้โรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือทั้ง 3 แห่ง ที่สามารถรองรับผู้ป่วย โควิด 19 จำนวน 726 เตียง มีผู้ป่วยแล้ว จำนวน 367 ราย คงเหลือเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยได้อีก จำนวน 359 เตียง 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 44,776