นางสงกรานต์ ปี 2567

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัว นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ปี 2567 และเพลงสงกรานต์ ฉบับภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา ในโอกาสที่ "สงกรานต์ในประเทศไทย" เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยวรองรับ Thailand Creative Content Agency (THACCA) ประกอบกับที่ทางองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศ "สงกรานต์ในประเทศไทย" ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา รัฐบาลจึงต้องการที่จะต่อยอดประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่ขึ้น โดยการจัดงาน "Maha Songkran World Water Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก" เฉลิมฉลองทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวสงกรานต์ที่ไทย เชื่อมั่นว่าปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แน่นอน

         นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ความเป็นมาของการจัดทำบทเพลงสงกรานต์ 4 ภาษา คือ ต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์ใช้ชาวต่างชาติฟังโดยใช้เพลง เริงสงกรานต์ ซึ่งเป็นเพลงของวงดรตรีสุนทราภรณ์ ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และแต่งขึ้นใหม่อีก 1 เพลง คือเพลงสงกรานต์ โดยได้จัดทำฉบับภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย

      นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งนางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว รองนางงามจักรวาลอันดับ 1 ประจำปี 2024 เป็น "นางมโหธรเทวี" นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 เนื่องจากในช่วงที่ประกวด “แอนโทเนีย” เป็นผู้นำของการไหว้ไทยและมารยาทไทย ซึ่งการแต่งตั้งแอนโทเนียจะเป็นการถ่ายทอดคุณค่าสาระและแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทยให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาในเรื่องของตำนานนางสงกรานต์ ซึ่งปัจจุบันห่างหายไปจากประเทศไทย แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับทราบต่อไป

ปริญญา/ข่าว

Visitors: 191,541