นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ยกระดับความเป็นอยู่กำลังพล

  

  

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ยกระดับความเป็นอยู่กำลังพล

         นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดโครงการ “Goods for Good Life" ยกระดับความเป็นอยู่กำลังพล ในกองเรือฟริเกตที่ 2 ณ ห้องพรมฟ้า สโมสรกรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลอย่างยั่งยืน

        คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดเผยว่า ตามที่โครงการผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มีนโยบายช่วยเหลือกำลังพลเรือในกองเรือฟรีเกตที่2 จึงได้จัดโครงการ “Goods for Good Life" (GGL) เพื่อให้กำลังพลเรือในกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ รวมกลุ่มกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกงาน มาทำกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลอย่างยั่งยืน โดยนำกำลังพลประจำเรือที่มีรายได้น้อย (มีเงินเดือนรายรับสุทธิ คงเหลือไม่เกิน 10,000 บาท) เข้ารับการอบรม จำนวน 70 นาย โดยต่อยอดจาก โครงการ Good Home Good Health มาเป็นโครงการ Better Home Better Health ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อดูแลกำลังพลและครอบครัวแบบองค์รวม เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ได้นำไปปฏิบัติตาม

         สำหรับโครงการ “Goods for Good Life” ที่กองเรือฟริเกตที่ 2 โดยเรือหลวงเจ้าพระยา ได้ริเริ่มขึ้นมานี้ เป็นโครงการที่ตอบสนองตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวส่งเสริมเพิ่มรายได้ และรวมกลุ่มกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการทำผลิตภัณฑ์ ที่มีตลาดรองรับ ได้แก่ ร้านภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ และร้านค้าต่างๆ ของสมาคมภริยาทหารเรือ ในการวางจำหน่าย โดยสมาคมภริยาทหารเรือ ได้สนับสนุนงบประมาณในเบื้องต้น จำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตุ๊กตาทหารเรือเรซิ่น สมอเรือเรซิ่น พังงาเรือเรซิ่น และที่คาดผมสตรี ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตตามความต้องการของร้านค้า โดยได้รับการสนับสนุนนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากจังหวัดชลบุรี มาออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของร้านค้าต่างๆ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนนักออกแบบ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม การจับคู่สี กราฟิกให้เหมาะสมกับเทรนด์และตลาดในปัจจุบัน

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449