บางพระเปิดรับฟังความคิดเห็นสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่

  

  

บางพระเปิดรับฟังความคิดเห็นสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่

       ที่ ศาลาการเปรียญวัดเขาไม้หน้า ตำบลบางพระ นายลออง พยนต์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนที่ดินอำเภอศรีราชา กำนันตำบลบางพระ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลบางพระ ร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น เรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่หมู่ 4 เพื่อสร้างสวนสาธารณะ สืบเนื่องมาจาก ตามที่เดิมเทศบาลตำบลบางพระมีความประสงค์ขอใช้ที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน บริเวณที่สาธารณ ประโยชน์ตามหนังสือสำคัญ ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบางพระ เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ

        แต่ต่อมาได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว โดยจะจัดทำเป็นสวน สาธารณะ จึงได้จัดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นสวน สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนและออกกำลังกายร่วมกัน ซึ่งผู้ร่วมประชาคมก็ได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเห็นด้วยกับการสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว โดยคณะผู้บริหารจะได้นำมติดังกล่าวเข้าขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบางพระ และยืนเรื่องขออนุญาตการใช้พื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,445