บางพระ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

  

  

   

บางพระ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

        เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

        ที่ บริเวณชายทะเลบางพระ เทศบาลตำบลบางพระ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมออกหน่วยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

         สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงช่วงฤดูร้อน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในการนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการกับคลินิกสัตว์ในภาคเอกชน ซึ่งการให้บริการครั้งนี้หากประชาชนไม่สะดวกนำสัตว์เลี้ยงมา ยังมีการอำนวยความสะดวกไปฉีดวัคซีนให้ถึงที่บ้าน หรือสามารถขอรับวัคซีน ไปฉีดเองที่บ้านก็ได้ ซึ่งมีประชาชน นำสัตว์เลี้ยงของตน ทั้ง สุนัข และแมว มาลงทะเบียน รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก ในส่วนของสุนัขจรจัดที่ไม่สามารถจับได้ทางเทศบาลตำบลบางพระได้ร่วมกับทางปศุสัตว์อำเภอนำวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแบบแคปซูลห่อด้วยอาหารไปให้สุนัขจรจัดได้กิน ก็จะได้ผลเช่นเดียวกับการฉีด โดยในเขตเทศบาลตำบลบางพระมีสุนัขและแมวที่คนเลี้ยงประมาณ 2000 ตัว

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,445