ปปส จับมือภาคี ลงพื้นที่ปฏิบัติการยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย

ปปส.ภ.๒ จับมือภาคี ลงพื้นที่ปฏิบัติการยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย

         วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ปปส.ภ.2 ร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค 2 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด ภายใต้ยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ. ชาตรี สุขศิริ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี นางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 2 นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชาและผู้แทนหน่วยงานภาคี ร่วมแถลงข่าวผลการปฏิบัติการ ณ กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี

  

       ตามที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดให้มีปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหา ยาเสพติด Quick win มุ่งเน้นสิ่งที่สามารถทำได้โดยเร่งด่วนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน คือการลดความ รุนแรงจากจิตเวชและยาเสพติดในชุมชน การสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าประเทศ และการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยใน ชุมชน จึงเป็นที่มาของยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย ซึ่งเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจาก ป.ป.ส. ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข มหาดไทย สำนักอนามัย พัฒนาชุมชน กรมคุมประพฤติ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จิตเวชจากยาเสพติดหรือจากสาเหตุอื่น เข้ารับการบำบัดรักษา และจะดำเนินการในทั่วประเทศเพื่อสร้างความ ปลอดภัยให้ชุมชน

         นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานแถลงข่าว เปิดเผยว่า ยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย เป็นปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย ใช้กลไกระดับพื้นที่เพื่อปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน และใช้แนวทางที่เหมาะสมกับสภาพ ปัญหาของแต่ละพื้นที่เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ลดความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงสร้าง ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี

  

            ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติการภายใต้ยุทธการเด็ดปีกนักค้ารายย่อย เป็นปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด Quick win มุ่งเน้นสิ่งที่สามารถทำได้โดยเร่งด่วนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน คือการลดความรุนแรงจากจิตเวชและยาเสพติดในชุมชน การสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าพื้นที่ และการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยในชุมชน จึงเป็นที่มาของยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ำารายย่อย ซึ่งเป็นการร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยว ลงพื้นที่ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อจัดการผู้ค้ารายย่อยในชุมชน และนำ ผู้เสพ หรือผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติดหรือจากสาเหตุอื่น เข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนและบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ

     สำหรับผลการปฏิบัติการในห้วงวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 ของจังหวัดชลบุรี ดังนี้ ผลปฏิบัติการ จำนวน 153 เป้าหมาย ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 3,347 เม็ด ไอซ์ 30.88 กรัม เคตามีน 0.045 กรัม อาวุธปืน 8 กระบอก ผู้เสพ 79 ราย ผู้ค้า 45 ราย ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน 3 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 771,000 บาท

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449