ผวจชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้มีอิทธิพล นักการเมืองยึดที่ดิน 50 ไร่

  

  

  

ผวจ.ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้มีอิทธิพล นักการเมืองยึดที่ดิน 50 ไร่ ริมอ่างเก็บน้ำคลองหลวง”รัชชโลทร”

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีการบุกรุกที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคลองหลวง 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

          โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากนายเทวินทร์ นันทชัยสิริกุล ประธานเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม จังหวัดชลบุรี (เครือข่าย ป.ชบ.) นายณพล บริบูรณ์ ที่ปรึกษากรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบกรณีมี นักการเมือง ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์บุกรุกที่ดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร บริเวณเนินสาธารณประโยชน์ (เขานางนม) หมู่ที่ 5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ เนื้อที่ 50 ไร่ 3 งาน เพื่อครอบครองที่ดินหาผลประโยชน์ พร้อมทั้งมีการเข้าไปบุกรุกที่ดินโดยการถางป่า พร้อมทั้งมีการข่มขู่ผู้ที่เข้าไปคัดค้าน ทำให้ประชาชนเกิดการเกรงกลัว จึงได้มาร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะนำที่ดินกลับมาเป็นที่สาธารณะประโยชน์เหมือนเดิม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สอยร่วมกัน

          ในการนี้ นายธวัชชัย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าว ให้สรุปความชัดเจนของพื้นที่ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของรัฐประเภทใดและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาที่ดินของรัฐ  โดยในระยะเร่งด่วนให้ดำเนินการสำรวจและรังวัดจัดทำแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน สั่งการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ ดำเนินมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลและคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และในระยะยาว จัดให้มีการแสดงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก เช่นการทำแนวรั้ว ปักแนวเขต และแผ่นป้ายแสดงสถานะของที่ดิน

       จากนั้น นายธวัชชัย และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพที่ดิน บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร บริเวณเนินสาธารณประโยชน์ (เขานาวนม) ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ พร้อมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ และให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบโดยเร็ว

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,448