ผู้ว่าชลบุรี ลงพื้นที่ตลาดอ่างศิลา ตรวจสอบสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายราคาถูก

  

  

  

  

ผู้ว่าชลบุรี ลงพื้นที่ตลาดอ่างศิลา ตรวจสอบสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายราคาถูก

     วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย โดยมีนายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี น.อ.พินัย จินชัย รอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ. นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองศิลา  ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จากกรณี ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มชาวประมงว่ามีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำราคาถูกจากต่างประเทศมาจำหน่าย ทำให้สินค้าสัตว์น้ำในพื้นที่ราคาตกต่ำ ส่งผลทำให้ได้รับความเดือดร้อน

         โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบราคาและคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ และตรวจหาสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้า ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449