พิธีมอบสิ่งของบริจาค ร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567

  

  

  

  

พิธีมอบสิ่งของบริจาค ร้านมัจฉาการกุศล จังหวัดชลบุรี

       วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี รับมอบสิ่งของให้กับร้านมัจฉาการกุศลจังหวัดชลบุรี จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชน 

         ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 19 เมษายน 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลต่อไป

          นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดงานวันรวมน้ำใจ เพื่อรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆ นำมาจัดสรรเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ดังสโลแกนว่า “ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยต่างๆ การจัดหารถจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนยากไร้ ห่างไกลโรงเรียน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจนอีกด้วย

        สำหรับการจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจในปีนี้ มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ได้มาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2567 เป็นจำนวนมาก โดยของรางวัลเหล่านี้ จะนำมาบริหารจัดการให้ครบ 9 วันๆละเท่าๆกัน โดยในปีนี้รางวัลพิเศษ เช่น รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า พัดลม เตารีด เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น และในแต่ละวันคณะกรรมการจะนำของรางวัลลงในอ่างน้ำตั้งแต่เวลา 18.30 น.โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน ในการใส่ของรางวัลพิเศษบนเวที เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในการจัดงาน และผมขอเรียนเน้นย้ำให้ทุกๆท่านทราบว่า จังหวัดชลบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคือความสุขกลับสู่พี่น้องประชาชนต่อไป

      นอกจากนี้ภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำผ้ายันต์จากศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ โดยมี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ปลุกเสก มาประมูลเพื่อนำรายได้มอบให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ต่อไป 

        ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมอบสิ่งของให้กับร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567 ได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,453