พิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติ

 

  

  

พิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

         วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพุทธประทานพร 1 ชั้น 4 อาคารพุทธประทานพร โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอพนัสนิคม แพทย์หญิงขนิษฐา เจริญขจรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนัสนิคมร่วมให้การต้อนรับ

        เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และเพื่อพัฒนาหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลเมือง

        สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดบริการ Minimum Service Package จำนวนทั้งสิ้น 20 คลินิก โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับบริการประกอบด้วยประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีทีมแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรีร่วมให้บริการ โดยการให้บริการแบ่งออกเป็น 6 ระยะ คือระยะคัดกรองก่อนวันดำเนินการ จำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 6,000 ราย และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ประมาณการผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 1,500 ราย รูปแบบกิจกรรมของแต่ละคลินิกเริ่มตั้งแต่การคัดกรอง การให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง การรักษากลุ่มเป้าหมายและการส่งต่อ

        โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และได้รับสนับสนุนรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทานสำหรับการคัดกรองปอดผิดปกติ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยการออกหน่วยแพทย์ในรูปแบบจิตอาสาในช่วงวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วย/สุขภาพที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,461