มัสยิดนูรุ้ลอิสลามพันเสด็จใน จัดงานดื่มน้ำชาการกุศล ครั้งที่ 19

  

  

  

มัสยิดนูรุ้ลอิสลามพันเสด็จใน จัดงานดื่มน้ำชาการกุศล ครั้งที่ 19

       นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้เข้ามัสยิดนูรุ้ลอิสลามพันเสด็จใน ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลามพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมไปถึงพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด มาร่วมงานดื่มน้ำชาการกุศลประจำปีครั้งที่19 ในครั้งนี้

         สำหรับการจัดงานดื่มน้ำชาการกุศลประจำปีของมัสยิด ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อหารายได้ ไว้เป็นค่าใช้จ่าย ของทางมัสยิดฯ ค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา และไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อเติมอาคารของมัสยิดให้กว้างขึ้น ในการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา ในการจัดงานจะมีกิจกรรม การจำหน่ายอาหาร หวาน – คาว ของกลุ่มแม่บ้าน ในเขตมัสยิด ให้กับพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาในงานดื่มน้ำชาการกุศล ได้รับประทานกัน โดยรายได้จากการขายอาหารนั้น ทางพ่อค้า แม่ค้า ได้มอบให้กับทางมัสยิดไว้ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมอบเงินสนับสนุน การจัดงาน 500,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน 60,000 บาท นายสุระ กลั่นด้วง สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน5,000บาท นายชาคริส จิตต์รัตนธรรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน 10,000 บาท

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,454