มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากช้างป่าทำร้าย

  

  

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากช้างป่าทำร้าย

         วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานครอบครัวผู้เสียชีวิต จากกรณีเหตุช้างป่าทำร้าย ณ ห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายผดุงศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

         สืบเนื่องจากในจังหวัดชลบุรี ได้มีเหตุช้างป่าทำร้ายประชาชนในเขต อำเภอหนองใหญ่ เสียชีวิต จำนวน 1ราย ชื่อ นางลอย กะสันเทียะ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/23 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ในฐานะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีเชิญเงินพระราชทาน ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากกรณีเหตุ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบ

          นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความทุกข์ยากและความเดือดร้อน ของราษฎรที่ประสบภัย กรณีเหตุช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต ซึ่งผู้ประสบภัยไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองขณะเกิดเหตุได้ จึงได้พระราชทานเงินช่วยเหลือมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็น ขวัญกำลังใจ เยียวยาครอบครัวผู้ได้รับความสูญเสีย และบรรเทาความเดือดร้อน แก่บุคคลในครอบครัว ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และยังความปลาบปลื้มใจ ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

         ผมในนามประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชลบุรี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ในครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้ครอบครัว ที่ประสบเหตุ และในนามของจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการมีความพร้อมที่จะให้ ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัย ในกรณี ที่ประสบปัญหาทางสังคมเพิ่มเติมจากการสูญเสียเสาหลักหรือสมาชิกในครอบครัว เพื่อเยียวยาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,455