มูลนิธิอนุรักษ์ฯ จัดการประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42

 

  

  

มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดการประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 The 42nd  International Sea Turtle Symposium ที่พัทยา

        วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ห้องโรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมเต่าทะเลนานาซาติ ครั้งที่ 42 โดยมี พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการมูล นิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และผู้แทนจากหน่วยงานสนองพระดำริ เข้าร่วมในพิธี

          สำหรับการจัดการประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 เป็นการจัดประชุมในระดับนานาชาติเป็นประ จำทุกปี โดยสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเลนานาชาติ เพื่อรวบรวมนักวิชาการ นักวิจัย นักอนุรักษ์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเต่าทะเล เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเลทั่วโลก โดยในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการอนุรักษ์เต่าทะเลระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและประเทศไทยออกสู่นานาประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2567 นี้ ที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยา

         โดยภายในงานได้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการประชุมย่อย โดยแบ่งตามภูมิภาคการประ ชุมย่อย เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทย การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ การจัดนิทรรศการของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ บูธร้านค้าและหน่วยงานด้านอนุรักษ์ การประชุมคณะกรรมการสมาคมเต่าทะเลโลก การทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ การประกวดวาดภาพเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลงานด้านอนุรักษ์ต่อทะเลและทรัพยากรทางทะเลของมูลนิธิ เปิดโอกาสให้นักวิชาการนักอนุรักษ์ และผู้อื่นสนใจ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชา การและนักอนุรักษ์จากนานาชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาและผลักดันการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทยในอนาคต ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์เต่าทะเลภายในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ นักวิชาการ และนักอนุรักษ์จากนานาชาติ ได้มีโอกาสได้รับรู้การทำงานด้านการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทยและภูมิภาค และสามารถประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,461