รองนายก อบจ ชลบุรี เปิด พว สัมพันธ์ วันเกียรติยศ

 

  

  

รองนายก อบจ.ชลบุรี เปิดกิจกรรม “พ.ว.สัมพันธ์ วันเกียรติยศ” รร.พลูตาหลวงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

         โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จัดกิจกรรม "พ.ว.สัมพันธ์ วันเกียรติยศ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ ผู้มีอุปการคุณและนักเรียน ที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นในด้านต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียน รวมถึงการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

         นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "พ.ว.สัมพันธ์ วันเกียรติยศ" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ร่วมให้การต้อนรับ

       ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณ และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2566 จำนวน 17 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลงานดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สมควรได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 7 คน เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 155 คน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 90 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของนักเรียนและผลงานของโรงเรียนไปยังชุมชน และเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

        นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีกล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จะเห็นได้ว่า โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของนักเรียนในด้านวิชาการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผลงานต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ แก่ชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ดนตรี วงโยธวาทิต กีฬา ทั้งในระดับภาค ไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรตินักเรียน รวมทั้ง ผู้มีอุปการคุณ และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน นับว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เป็นเกียรติต่อนักเรียน โรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน จึงขอแสดงความยินดี ชื่นชม ไว้ ณ โอกาสนี้

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,454