รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์

  

รองผู้ว่าฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์

         นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพานทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัด เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุมชนตั้งจุด ตรวจสกัดกั้นผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงไม่ให้ใช้ยานพาหนะเพื่อลดอุบัติเหตุ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในทุกรูปแบบ

        สำหรับการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตามมาตรการเน้นหนักในการใช้รถใช้ถนน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ขอให้ปฏิบัติตามศูนย์ปฏิบัติการโควิด – 2019 จังหวัดชลบุรี โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และที่สำคัญในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยกันทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ลดการไปอยู่ในที่แออัด เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด19 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 44,785