สถาบันการสร้างชาติจัดอบรมหลักสูตรร่วมเป็น สว จุดเปลี่ยนไทย

  

  

สถาบันการสร้างชาติ จัดอบรม หลักสูตร “ร่วมเป็น สว.:จุดเปลี่ยนไทย 2567” จังหวัดชลบุรี สร้างความตระหนักรู้ ให้คนดีลุกขึ้นมาสมัครเป็น สว.

          ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันการสร้างชาติ ได้ทำการเปิดการอบรม หลักสูตร “ร่วมเป็น สว.: จุดเปลี่ยนไทย 2567” ณ วันส์ อัฟ ออน อะไทม์ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน

         โดยการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ปี 2567 ตามรัฐธรรมนูญใหม่ กำหนดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบการเมือง โดยไม่ต้องอิงกับพรรคการเมือง นับเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชน จะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ด้วยเจตจำนงอิสระ ด้วยเหตุนี้ สถาบันการสร้างชาติและภาคีขับเคลื่อนการสร้างชาติ ได้จัดหลักสูตรอบรม “ร่วมเป็น สว.: จุดเปลี่ยนไทย 2567” เป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 วัน ทั่วประเทศไทย 77 จังหวัด รวม 77 วัน

        และจากปรากฎการณ์ การเปิดอบรมครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจจากหลากหลายอาชีพ เข้าอบรมหลักสูตร “ร่วมเป็น สว.: จุดเปลี่ยนไทย 2567 จนล้นห้องประชุม สถาบันการสร้างชาติและภาคีขับเคลื่อนการสร้างชาติ จึงเดินหน้าต่อ เปิดอบรมหลักสูตรฯ ภาคตะวันออก อาทิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ซึ่งจะจัดต่อเนื่อง โดยในวันพุธที่ 6 มีนาคม จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม จังหวัดจันทบุรี ณ มหาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม จังหวัดตราด ณ โรงแรมเอวาด้า วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม จังหวัดสระแก้ว และวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม จังหวัดปราจีนบุรี

      โดยการอบรมภาคตะวันออก ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ บรรยายเรื่อง “สว.ปี 2567 จุดเปลี่ยนประเทศไทย” และ“พลังเครือข่าย พลังความดี พลังผลักดันสู่สังคมอารยะ” และ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันการสร้างชาติ บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ อำนาจ สิทธิ ตามกฎหมายของ สว. รวมทั้งหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กระบวนการเลือก สว. ผู้รับการอบรมยังได้ทำกิจกรรมประเมินคุณสมบัติการสมัครและทำความเข้าใจเอกสารการสมัคร กิจกรรมเชิงปฏิบัติกระบวนการเลือก สว. และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างความเข้าใจในการเป็น สว. ซึ่งมีผู้สนใจจากหลากหลายสาขาอาชีพ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

     ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า “การคัดเลือก สว. ครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองผ่าน สว. ชุดใหม่ที่เป็นการเลือกกันเอง ท่ามกลางผู้สมัครหลากหลายอาชีพ ผมจึงอยากสนับสนุนให้คนดีทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาสมัครเป็น สว. ให้หมด มาคัดสรรกันเองด้วยกระบวนการสุจริตยุติธรรม  สถาบันการสร้างชาติ ไม่ฝักใฝ่ที่จะทํางานการเมือง แต่เห็นโอกาสอันดีที่จะมีส่วนร่วมผลักดันให้ คนดี คนเก่ง คนกล้า สามารถเข้าไปเป็น สว. เพื่อช่วยชาติ สถาบันสร้างชาติ จึงได้จัดหลักสูตร “ร่วมเป็น สว.: จุดเปลี่ยนไทย 2567” ขึ้น ใน 77 จังหวัด 77 วัน ในประเทศไทย เพื่อจะช่วยสนับสนุนให้ปรากฏการณ์ความสําเร็จ ได้คนดีมีความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นวุฒิสมาชิก ดังนั้น

       ผมจึงขอเชิญชวนท่านมาเป็นพลเมืองพลชาติที่ดี ร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาบ้านเมือง  เข้าสมัครรับการอบรมเพื่อจะเตรียมพร้อม โดยแม้ไม่ต้องมีฐานเสียง ก็มีสิทธิ์เป็น สว. ได้ครับ”

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449