สถาปนา ครบรอบ 33 ปี ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

 

  

  

สถาปนา ครบรอบ 33 ปี ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

          นาวาเอก พงษศักดิ์ รามนุช ผู้บังคับการ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง  ได้ให้โอวาทแก่ กำลังพล ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ในสังกัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 33 ณ หน้ากองบังคับการ ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

        นาวาเอก พงษศักดิ์ รามนุช กล่าวว่า ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ถือกำเนิดมาคู่กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ขึ้นต่อกองต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติหลักการความพร้อมรบในการต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ให้กองทัพเรือจัดตั้งหน่วยต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศขึ้นใหม่ มีหน้าที่ป้องกันภัยทางอากาศ ให้แก่ฐานทัพเรือ และที่ตั้งสำคัญของทหาร โดยได้ทำการติดตั้งเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2524 และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2524 โดยได้เริ่มทดลองเดินเครื่องเรดาร์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2524

       เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2524 ได้อนุมัติจัดตั้งศูนย์เฝ้าตรวจและรายงาน ขึ้นตรงต่อกรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับมอบคืนจากกองทัพอากาศ เป็นที่ตั้งหน่วย ต่อมา เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2525 ได้รับมอบเรดาร์ตรวจการณ์อากาศดังกล่าว โดยมี น.อ.วิญาณ สันติวิสัฎฐ์ เป็นประธานในการตรวจรับ

       ต่อมา มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2513 ซึ่งรัฐบาลมีโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จึงได้มอบให้กองทัพเรือ รับผิดชอบป้องกันภัยทางอากาศ และภัยทางทะเลให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจเหล่านั้น ศูนย์เฝ้าตรวจและรายงาน กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้ขยายหน่วยเป็นศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขึ้นการบังคับบัญชา ต่อหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2533 จึงถือเอาวันรับมอบเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ วันที่ 1 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมาจวบจนทุกวันนี้

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,445