อบจ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมแถลงข่าวกีฬาแห่งชาติ

อบจ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมแถลงข่าวกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 และกีฬาอาวโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7

         นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมประชุมกับดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดชลบุรี ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ ยาวศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี  นางดารัตน์ สุรักขกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอภิชาติ จันทร์หอม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวนิภาพร รัตนปริยานุช หัวหน้าฝ่ายการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

        เพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวและพิธีรับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ระดับชาติ “ฉลามเยาวชลเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระดับชาติ “ข้าวหลามเกมส์” ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดราชบุรี

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449