อบจ ชลบุรี ทุ่มงบกว่า 23 ล้านบาท ปรับปรุงสนามกีฬา

  

  

อบจ.ชลบุรี ทุ่มงบกว่า 23 ล้านบาท ปรับปรุงสนามกีฬา และสนามฟุตบอลหญ้าเทียม รร.พลูตาหลวงวิทยา

           วันนี้ 30 มี.ค.67 ที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ส่งมอบสนามกีฬาและสนามฟุตบอลหญ้าเทียม รร.พลูตาหลวงวิทยา โดยมี ดร.นฤมล อินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายจรูญ ทองไทย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา นางสาว กานดา ทรัพย์นา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต อำเภอสัตหีบ นายสมบูรณ์ ลาลาด รองนายก อบต.พลูตาหลวง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

         สำหรับสนามกีฬาโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 23,466,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อปรับปรุงสนามกรีฑาพื้นยางสังเคราะห์ ขนาดมาตรฐาน มีลู่วิ่งจำนวน 8 ลู่ ลานทุ่มน้ำหนัก ลานขว้างจักร และบ่อกระโดดไกล อีกทั้งปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียมขนาดมาตรฐาน หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงเรียนได้ใช้สนามกีฬา ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา สถานที่เก็บตัวและฝึกซ้อมนักกีฬา ตามโครงการความเป็นเลิศ ชนิดกีฬาฟุตบอลและกรีฑา อีกทั้งให้บริการประชาชน ได้ใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอีกด้วย

       นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประธานในพิธี กล่าวว่า ทราบว่าโรงเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนานักกรีฑาและนักกีฬา ฟุตบอลจนประสบผลสำเร็จ นักกีฬาสามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และนักกีฬา ทีมชาติได้ เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  การที่นักกีฬาจะประสบผลสำเร็จดังกล่าว  ต้องมีการฝึกซ้อมตลอดเวลา การมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย เป็นส่วนสนับสนุนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของนักกีฬา ด้วยความตระหนักในเรื่องดังกล่าว ผมจึงให้การสนับสนุน โครงการก่อสร้าง สนามกรีฑาและสนามฟุตบอลนี้  เพื่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักกีฬา และชุมชนใกล้เคียงจะได้ใช้สนามแห่งนี้ ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,458