อบจ มอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหัวถนน

 

  

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502)

         เมื่อเร็วนี้ (18 มีค 67) ณ โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) อำเภอพนัสนิคม นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) โดยอาคารอเนกประสงค์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,797,600 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมร่วมกับชุมชน สร้างโอกาส ให้นักเรียนในโรงเรียนให้มีความพร้อมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ในอาคารอเนกประสงค์ที่แข็งแรงปลอดภัย และสามารถใช้ประโยชน์เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ในชุมชนได้สืบไป โดยพิธีเปิดอาคารในวันนี้มี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) ผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมในการเปิดอาคารอเนกประสงค์ครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,453