อบต ถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง ศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ อบตบ่อวิน

 

  

 อบต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงาศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ vบต.บ่อวิน

        ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายก อบต.บ่อวิน พร้อมคณะได้รับมอบหมายจาก นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินให้การต้อนรับ นายสุธา พรหมแก้ว นายก อบต.ถ้ำพร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการและบริหารจัดการด้านหน่วยกู้ชีพ อบต.บ่อวิน ซึ่ง อบต.บ่อวินได้ริเริ่ม โครงการSmart City หรือเมืองอัจฉริยะ ที่เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศมาใช้กับโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาส่วนรวมและเพิ่มคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน กำลังเป็นที่สนใจในการพัฒนาประเทศยุค 4.0 ผู้เห็นความสำคัญและความเป็นไปได้จึงนำแนวคิดนี้มาพัฒนา สำหรับ อบต.บ่อวิน เพราะการที่ท้องถิ่นลุกขึ้นมาทำเอง ไม่มีโอกาสที่ทำได้ง่ายนัก ยังติดระเบียบราชการและการให้อำนาจในการบริหารอยู่มาก”ดังนั้นจึงเป็นโครงการ บ่อวิน สมาร์ทซิตี้ ที่มุ่งพัฒนาให้ อบต.บ่อวิน แห่งนี้เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชน การกำหนดขอบเขตการพัฒนาให้เข้ากับบริบทของ อบต.บ่อวิน แบ่งเป็นหลายด้าน ได้แก่ Smart Health Care เน้นแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน โดยเริ่มแรกมีการติดตั้งอุปกรณ์สร้อยคออัจฉริยะกับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีการคัดเลือกเข้าโครงการโดยคณะอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการนำร่อง 50 ราย และศีกษาดูงานโครงการฝึกอบรม basic life support การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR ซึ่งเป็นโครงการสร้างจิตอาสาทำซีพีอาร์ 10 ล้านคน เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ภายใน 3 ปีเป็นโครงการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นโครงการที่สร้างจิตอาสาทั่วประเทศภายใน 3 ปีได้ 10 ล้านคนและสามารถทำพีซีอาร์ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ให้กับคุณครูและนักเรียนและกลุ่มโรงงาน หรือ อาสาสมัครสาธารณะสุข  ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินโดย นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินได้รับรางวัล2รางวัลจากดร.พิเชษฐ์ หนองชาง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นรางวัลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” และอีกรางวัล“การและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566”

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,449