อำเภอบ้านบึง จัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน

 

  

  

  

  

อำเภอบ้านบึง จัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน"

         วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานเปิด กิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน" ตามนโยบายรัฐบาลในแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

        ตามที่คณะรัฐบาลนำโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และกำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องด้วยรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหานอกระบบเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ต้องเจอกับความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากหนี้สิน ที่ถูกเอารัด เอาเปรียบ ลูกหนี้ไม่สามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีขึ้น ปิดโอกาสการต่อยอดไปหลายอย่าง ไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัด และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอำเภอ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ

         อำเภอบ้านบึง ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จึงได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน” โดยการบูรณาการประสานงานร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดชลบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยทางกฎหมายและการบังคับดี จังหวัดชลบุรี คลังจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 189,460